Thông tin truyện

Hung Thần Đồ

Hung Thần Đồ
 Tác giả: Vô Diện Nhân

 Tình trạng:

Hoàn thành 32 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Hung Thần Đồ của tác giả Vô Diện Nhân. Dù là nơi nào đi chăng nữa, bản tính thích hóng chuyện vẫn luôn tồn tại, dù là người, là thần, hay là quỷ, cũng không có gì khác biệt…

Trong giới quỷ dạo gần đây có mấy tin rất là hay ho, tiểu quỷ vui sướng đi chia sẻ với người khác.

Tiểu quỷ: Quỷ giới bọn ta có lắm chuyện khôi hài, cứ nói chuyện Quỷ Đế thành thân, ngay đêm tân hôn lúc sắp giở khăn trùm đầu mới phát hiện tân nương là nam nhân. Còn nữa, trong Thập Nhị Hung lừng danh, có một hung giờ làm cái nghề siêu độ vong hồn người chết. Quỷ đi siêu độ quỷ, nghĩ có nực cười không?

Tiểu thần: Nghe ngươi nói thế, thần giới của bọn ta cũng không ít chuyện khôi hài đâu, ví như…

Tiểu quỷ: Ví như gì?

Tiểu thần: Thiên Đế của bọn ta…ái chà…sắp lấy một hung trong Thập Nhị Hung làm thê tử.

Tiểu quỷ:!!!