Tiên hiệp

Tuyệt Thế Cường Long

Tuyệt Thế Cường Long

Hoa Tiến Tửu

Full - 0 chương
Hư Lộ

Hư Lộ

Tam Sinh Mộng

Full - 224 chương
Mộng Ngã

Mộng Ngã

Vũ Dạ

Full - 3 chương
Tối Thượng Đa Tình Giả

Tối Thượng Đa Tình Giả

Lạc Kỳ Nam

Full - 84 chương
Truyền Thuyết Ác Thần

Truyền Thuyết Ác Thần

Lâm Thiên Nhai

Full - 0 chương
Hồ Đế

Hồ Đế

Quang Minh Hắc Ám

Full - 0 chương
Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Để Ba Ba Dạy Con Đánh Lộn

Roseblack

Full - 0 chương
Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Hệ Thống Thăng Cấp Thuộc Tính

Dương

Full - 2 chương
Đấu Chiến Cuồng Triều

Đấu Chiến Cuồng Triều

Khô Lâu Tinh Linh

Full - 300 chương
Tu La Ma Đế

Tu La Ma Đế

Cô Đơn Địa Phi

Full - 437 chương
Dương Thanh Ký

Dương Thanh Ký

KeoChuoi

Full - 117 chương
Nguyệt Hàn

Nguyệt Hàn

Dạ Nguyệt Ánh

Full - 1 chương
Tu La Vũ Thần

Tu La Vũ Thần

Thiện Lương Mật Phong

Full - 2 chương
Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Con Trai Ta

Nam Chủ Và Vai Ác Đều Là Con Trai Ta

Yên Liễu Nhược Vân

Full - 26 chương
Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân

Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân

Nhóc's Sư's Tử's

Full - 7 chương
Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Cổ Ngôn Cửu Khanh

Full - 88 chương
Quỷ Nha

Quỷ Nha

MKM

Full - 50 chương
Kiến Long

Kiến Long

Thái Dương Khuẩn

Full - 133 chương
Mao Sơn Quỷ Vương

Mao Sơn Quỷ Vương

Tử Mộng U Long

Full - 470 chương
Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Bắc Phong Xuy

Full - 129 chương
Con Kiến Hôi

Con Kiến Hôi

Rượu Thơm Như Cũ

Full - 29 chương
Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Tán Tiện Cửu (赞羡玖)

Full - 20 chương
Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Khánh Đình

Full - 901 chương
Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Sơn Hữu Thanh Mộc

Full - 45 chương
Kiếm Đế

Kiếm Đế

THANH SAM TRƯỢNG KIẾM

Full - 3 chương
Vô Thượng Thần Đế

Vô Thượng Thần Đế

Oa Ngưu Cuồng Bôn

Full - 0 chương
Vãn Thiền - Mộ Thâm Viện

Vãn Thiền - Mộ Thâm Viện

Hạnh Dao Vị Vãn

Full - 50 chương