Cổ Đại

Chiêu Hồn

Chiêu Hồn

Sơn Chi Tử

Full - 30 chương
Nhập Ma

Nhập Ma

Sở Hàn Y Thanh

Full - 104 chương
Sở Cầu Khó Được Như Ý

Sở Cầu Khó Được Như Ý

Mèo Mập Mộng Mơ

Full - 5 chương
Khóa Thế Tình Duyến

Khóa Thế Tình Duyến

Tuyết Huyễn Hồ

Full - 0 chương
Hắc Phong Thành Chiến Ký

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Nhĩ Nhã

Full - 21 chương
Trường Hà Phong Noãn Bất Thành Hôi

Trường Hà Phong Noãn Bất Thành Hôi

Chỉ Nguyện Trầm Túy

Full - 0 chương
Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Nam Chính Không Dễ Làm Đâu!

Vũ Tiểu Phi

Full - 0 chương
Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

Yên Trì

Full - 0 chương
Sát Đấu Truyền Kỳ

Sát Đấu Truyền Kỳ

Lãnh Mạc

Full - 31 chương
Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Khai Hoa Bất Kết Quả

Full - 22 chương
Giang Lạp (Sống Lại)

Giang Lạp (Sống Lại)

Hắc Sắc Địa Bản

Full - 62 chương
Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chu Tiểu Xuyên

Full - 413 chương
Gả Thay

Gả Thay

Khê Bạn Trà

Full - 0 chương
Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn

Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn

Thố Nhị Nhĩ

Full - 0 chương
Diễm Thê Hệ Liệt

Diễm Thê Hệ Liệt

Mộc Hi

Full - 1 chương
Song Tuyệt Hệ Liệt - Nhập Môn

Song Tuyệt Hệ Liệt - Nhập Môn

Lãnh Âm

Full - 0 chương
Mặt Nạ

Mặt Nạ

Dịch Nhân Bắc

Full - 1 chương
Ngàn Năm Nữ Tống

Ngàn Năm Nữ Tống

Nhất Mai Đồng Tiền

Full - 0 chương
Thịnh Sủng Vô Song

Thịnh Sủng Vô Song

Nhược Bàn

Full - 0 chương
Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Đường Bất Lận

Full - 39 chương
Phượng Hoàng Đài

Phượng Hoàng Đài

Hoài Tố

Full - 20 chương
Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Mạt Trà Khúc Kỳ

Full - 9 chương
Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Vũ Lạc Manh

Full - 0 chương
Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Lý Dục Thần

Full - 0 chương
Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Dương Thập Lục

Full - 234 chương
Ta Mở Thương Trường Tại Tây Huyễn

Ta Mở Thương Trường Tại Tây Huyễn

Tây Phong

Full - 36 chương