Sủng

Thư Tình Gửi Vệ Lai

Thư Tình Gửi Vệ Lai

Mộng Tiêu Nhị

Full - 16 chương
Ôm Một Cái Nha!

Ôm Một Cái Nha!

Thời Tinh Thảo

Full - 30 chương
Chiêu Hồn

Chiêu Hồn

Sơn Chi Tử

Full - 30 chương
Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Tổng Tài

Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Tổng Tài

Vân Bán Huyết

Full - 0 chương
Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

Tố Muội Bình Sinh

Full - 50 chương
Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!

Bao Hi Hãn Hoa

Full - 19 chương
Khóa Thế Tình Duyến

Khóa Thế Tình Duyến

Tuyết Huyễn Hồ

Full - 0 chương
Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Hạnh Phúc Là Khi Gặp Em

Cỏ

Full - 18 chương
Sủng Em Đến Tận Xương

Sủng Em Đến Tận Xương

Đào Tiểu Cửu

Full - 8 chương
Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Thiên Phong Nhất Hạc

Full - 0 chương
Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta

Yên Trì

Full - 0 chương
Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng - Khai Hoa Bất Kết Quả

Khai Hoa Bất Kết Quả

Full - 22 chương
Tề Tổng Tài Sủng Vợ Đến Tận Trời

Tề Tổng Tài Sủng Vợ Đến Tận Trời

Họa Đến Rồi

Full - 6 chương
Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta!

Bác Sĩ Nhanh Cứu Con Trai Ta!

Phương Truật

Full - 10 chương
Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Mayumi Oono

Full - 7 chương
Bàn Thờ Trinh Tiết Của Kỹ Nam

Bàn Thờ Trinh Tiết Của Kỹ Nam

Tán Quan

Full - 0 chương
Giang Lạp (Sống Lại)

Giang Lạp (Sống Lại)

Hắc Sắc Địa Bản

Full - 62 chương
Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

Uyển Nhược Du Long

Full - 0 chương
Gả Thay

Gả Thay

Khê Bạn Trà

Full - 0 chương
Thịnh Sủng Vô Song

Thịnh Sủng Vô Song

Nhược Bàn

Full - 0 chương
Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Mạt Trà Khúc Kỳ

Full - 9 chương
Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị

Vũ Lạc Manh

Full - 0 chương
Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Siêu Cấp Phú Nhị Đại

Thiên Lôi

Full - 0 chương
Mạt Thế Thiên Tai Càn Quét

Mạt Thế Thiên Tai Càn Quét

Hoàng Tiểu Thiền

Full - 0 chương
Mối Tình Đẹp Nhất

Mối Tình Đẹp Nhất

Đinh Oanh Tulip

Full - 0 chương