Đông Phương

Tôi, Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Tôi, Ngũ Hành Thiếu Đạo Đức

Thu Thu Đại Vương

Full - 47 chương
Cố Sự

Cố Sự

Trường An

Full - 107 chương
Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Thanh Phong Hoa Giải Ngữ

Full - 72 chương
Vô Cực Ma Đạo

Vô Cực Ma Đạo

Nghịch Thương Thiên

Full - 101 chương
Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Đại Lão Huyền Học Gả Vào Hào Môn

Mộc Thải

Full - 78 chương
Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Giao Dã Quân

Full - 102 chương
Bất Diệt

Bất Diệt

Lãnh Diện

Full - 8 chương
Chúa Tể Chi Vương

Chúa Tể Chi Vương

Khoái Xan Điếm

Full - 240 chương
Thiên Thánh

Thiên Thánh

Tâm Mộng Vô Ngân

Full - 255 chương
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Phong Thanh Dương​

Full - 252 chương
Phượng Tê Thần Cung

Phượng Tê Thần Cung

Khuynh Thân

Full - 180 chương
Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

32++

Full - 150 chương
Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Thần Y Quý Nữ: Cưng Chiều Thất Hoàng Phi

Lâu Tinh Ngâm Loại

Full - 260 chương
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hùng Sơn

Full - 20 chương
Luyện Bùa Ma

Luyện Bùa Ma

Hùng Sơn

Full - 8 chương
Côn Luân

Côn Luân

Phượng ca

Full - 57 chương
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

Tiểu Ngọa Long

Full - 23 chương
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Đường Gia Tam Thiếu

Full - 255 chương
Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký

Miêu Nị

Full - 252 chương
Đông Phương Nhất Chiến

Đông Phương Nhất Chiến

Ôn Thụy An

Full - 17 chương
Xuyên Thấu

Xuyên Thấu

Ryu Murakami

Full - 18 chương
Tôi là Ê-ri

Tôi là Ê-ri

Thanadda Sawangduean

Full - 62 chương
Vô Diện Công Chúa

Vô Diện Công Chúa

Hisashi Yoshiko

Full - 9 chương
Báu Vật Của Đời

Báu Vật Của Đời

Mạc Ngôn

Full - 69 chương
Tu La Thiên Đế

Tu La Thiên Đế

Thí Nghiệm Chuột Bạch

Full - 3 chương