Thông tin truyện

Đốt Thiên Tiên Đạo

Đốt Thiên Tiên Đạo

 Tình trạng:

Đang tiến hành 100 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Đốt Thiên Tiên Đạo của tác giả Lưu Lãng Đích Cáp Mô. Nam chính xuất thân sơn tặc, không có hệ thống, không có bàn tay vàng. Tự lực cánh sinh tu luyện từng bước, trải qua qua khó khăn để đạt đến đỉnh cao nhân sinh.

Trích đoạn:

Một, thai tiền

Hai, khiếu tiền, mười thai tiền.

Ba, cảm tiền, trăm thai tiền, mười khiếu tiền

Bốn, sát tiền, ngàn thai tiền, trăm khiếu tiền, mười cảm tiền.

Năm, cương tiền, vạn thai tiền, ngàn khiếu tiền, trăm cảm tiền, mười sát tiền.


Danh sách chương