Thông tin truyện

Tử Quải Ô Cung

Tử Quải Ô Cung
 Tác giả: Tư Mã Tử Yên
 Thể loại: Kiếm Hiệp

 Tình trạng:

Đang tiến hành 42 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

[Tác giả Tư Mã Tử Yên — Thể loại: Kiếm hiệp ]

Thái Sơn! Xưa kia là Đông Nhạc, thuộc một trong năm đại danh sơn Trung Nguyên, núi cao trượng, trên có rất nhiều chùa cổ, người xưa có câu: “Lên Thái Sơn sẽ thấy thiên hạ bé” đủ biết ngọn núi này cao đến dường nào. Mời các bạn tiếp tục đọc!