Thông tin truyện

Thần Hào: Bắt Đầu Với Trăm Vạn Ức Minh Tệ, Lệ Quỷ Đều Muốn Kêu Papa

Thần Hào: Bắt Đầu Với Trăm Vạn Ức Minh Tệ, Lệ Quỷ Đều Muốn Kêu Papa
 Tác giả: Quý Mễ

 Tình trạng:

Hoàn thành 72 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện Thần Hào: Bắt Đầu Với Trăm Vạn Ức Minh Tệ, Lệ Quỷ Đều Muốn Kêu Papa của tác giả Quý Mễ. Lâm Vũ xuyên qua thời không còn có một hệ thống vô cùng đặc biệt.

Hệ thống này tên “Thần Hào”, chi cần mỗi ngày vung tiền ra ngoài là được, nhưng mà tiền tệ của hệ thống là tiền cho người chết dùng, là minh tệ!!!

Hệ thống đã tích luỹ minh tệ suốt hai mươi năm, giá trị vô cùng kinh khủng, nhưng mà hiện tại Lâm Vũ còn sống, trong khi hệ thống chuyên dành cho người chết.

Ý gì đây? Ý gì đây?

Đang nghĩ ông trời hố mình, kết quả đột nhiên xuất hiện trò chơi kinh dị phó bảng toàn cầu.

Người khác còn run rẩy cầu một đường sống, Lâm Vũ lại bằng vào thân phận thần hào, tại phó bản bắt đầu càn quét một lượt!

Quỷ chết đói: Ta lúc ban nghĩ nhai đầu hắn, nhưng hắn thực tế là quá có tiền!

Quỷ thương nhân: Ta không thiếu tiền, thế nhưng là Lâm Vũ cho thực tế nhiều lắm!

Quỷ đồ tể: Nhân loại đều là heo…… Trừ Lâm Vũ, kia là Papa nuôi ta a.


Danh sách chương