Thông tin truyện

Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Tại Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng!

Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Tại Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng!

 Tình trạng:

Đang tiến hành 144 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tác Giả: Nhật Mỗi Nhất Vạn Thần Thành

Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp…

Giới thiệu:

Lục Lý xuyên việt rồi, trở thành một cái đệ tử nhập môn của Ma giáo, trên thân còn mang hệ thống tu luyện võ học.
Bất kỳ cái công pháp gì, một khi học được, đều có thể tự mình tu luyện.
Nhưng mà:
” Phệ Huyết Ma Công của ngươi bởi vì không có hút máu người, tâm tình sa sút, tu luyện rút lui.”
” Bạch Cốt Tồi Tâm Chưởng của ngươi, bởi vì ngươi chỉ gϊếŧ gà vịt cá, không có đạt được thỏa mãn, tu luyện không có tiến bộ chút nào.”
” Thất Thương Quyền sinh ra bất mãn đối với lòng lương thiện của ngươi, tu luyện rút lui.”
” Linh Quỷ Mị Ảnh Bộ của ngươi, bởi vì không có dung hợp hồn lực lệ quỷ, năng lượng không đủ, tu luyện không có chút nào tiến độ.”

Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lục Lý không có cách nào.
Thế là, hắn tại Ma giáo bắt đầu tu luyện công pháp chính đạo, áp dụng nhưng kiến thức của kiếp trước cho kiếp này, dùng Đạo Đức Kinh để nâng cấp công pháp Đạo Môn, dùng Bàn Nhược Tâm Kinh của Quan Thế Âm Bồ Tát để nâng cấp công pháp Phật Môn