Thông tin truyện

Tuyệt Đỉnh Quân Sư

Tuyệt Đỉnh Quân Sư
 Tác giả: Lạc Kỳ Nam

 Tình trạng:

Đang tiến hành 6 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Thể loại: dị giới, quân sự, xuyên không, võng du…

Hắn là nhân vật chính.

Hắn chính là hắn.

Hắn cũng không phải là quân sư tài ba nổ danh khắp nơi Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Cũng chẳng phải là thần kế diệu toán Lưu Bá Ôn.

– Hoàng thượng người có tin tưởng ta không,chỉ chỉ hai mươi năm ta sẽ giúp người thống nhất gian sơn.

Main said.

– Tốt  nếu như có ngày đó chúng ta sẽ cùng hưởng gian sơn, cùng chia mỹ nữ.

Hoàng thượng.

– tốt, chỉ mong hoàng thượng đừng quên những lời này. 

Main.

– tất nhiên… Hảo huynh đệ….

Hoàng thượng.