Thông tin truyện

Tỏ Tình

Tỏ Tình
 Tác giả: Vãn An Thố
 Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

 Tình trạng:

Hoàn thành 4 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Trong cơn say xỉn bị bạn thân xúi giục, tôi nhắn tin tỏ tình với anh hot boy là crush của mình.

Tôi: [Em thích anh, làm bạn trai em được không, nếu đồng ý hãy ấn số 1, nếu không đồng ý hãy nhập bản dịch tiếng Anh của “Xuất sư biểu”*.]

Mười phút sau.

Hot boy: [The first emperor”s pioneering work failed in the middle of the road and today…]

(*) “Xuất sư biểu” là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc.