Thông tin truyện

(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!
 Tác giả: Đỗ Liễu Liễu

 Tình trạng:

Hoàn thành 201 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Văn án:

Cô vốn chỉ là nữ phụ, mỗi cái kết của cô đều thê thê thảm thảm. Sau này mới tỉnh ngộ đã bị trói buộc với một hệ thống thiểu năng trí tuệ. Đã không phát quà tân thủ thì thôi, quà cho người chơi lâu năm cũng không có, khen thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành lại càng không có. Cô quyết định đình công, không làm.

Hệ thống: Cảnh cáo! Xin cô làm việc nghiêm túc, không thì sẽ bị xóa bỏ.

Đường Quả: Mơ đi.

Hệ thống: Kí chủ, cầu xin cô, đừng bắt nạt nam nữ chính nữa.

Đường Quả: Không có khả năng.

Hệ thống: Kí chủ tính toán chơi hỏng thế giới này thế nào, cầu chiếu cố ạ.

Đường Quả: Có thể chiếu cố. Nhưng mi phải nhanh tìm thông tin của hắn cho ta.

Hệ thống: Được được được… Sẽ có nhanh! Kí chủ, chờ một tí nhé.


Danh sách chương