Thông tin truyện

Muốn Gặp Anh

Muốn Gặp Anh
 Tác giả: Zhihu

 Tình trạng:

Hoàn thành 14 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

[Zhihu] Muốn gặp anh

Tác giả: 佩奇酱​

Dịch: Tắc

Beta: Dâu ?

Hạ Noãn, phú bà Bắc Kinh, người đẹp, tiền nhiều, đem lòng thầm thương bông hoa kiêu ngạo của Học Viện Cảnh Sát – Giang Dẫn Xuyên.

Sau một tháng lạt mềm buộc chặt không đem lại hiệu quả, cô sốt ruột thuê người b.ắ.t anh về…

“Bên ngoài đều là người của em, anh chạy đằng trời.”

Người đàn ông ngồi trên sofa, hỏi lại, “Giữ được tôi?”.

Ừm, cô quên mất anh là cảnh sát tương lai…